ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ​ 110​ วัน  

ลงข่าว: 18/11/2563    9   144

วันที่​ 18​ พฤศจิกายน​ 2563​ นางเบญจมาศ​ หะยาจันทา​ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา​ จังหวัดขอนแก่น​ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม​
1.นางณัฐสินี​ อธิพัฒน์โชติกุล​  ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ​ชั้น3​ 2. นางสาวพรรณพิมล​ ขันติยู​ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3​  3.​ นางสาววรรพิรัญญา​ อินทร์โท ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
4.นายสายัญต์​  โสภาตำแหน่งช่างเครื่องยนต์​ ช.​4ลงพื้นที่เป้าหมาย​กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย​ และพื้นที่บ้านวังหิน​ ตำบลวังไชย​ อำเภอบรบือ​ จังหวัดมหาสารคาม​ 
เพื่อสอบสภาพปัญหาความเดือนร้อนผู้ประสบปัญหาทางสังคม​และตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกเยี่ยมบ้าน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ​ 110​ วันปีงบประมาณ 2564​
เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด​ จำนวน​ 2 กลุ่ม​ รวม  40​  ราย​