ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ​ 110​ วัน
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ​ 110​ วัน
 9   144
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาครูนอกระบบกับพี่เลี้ยง  เรื่องสร้างฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคทางการศึกษา (System thinking)
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาครูนอกระบบกับพี่เลี้ยง เรื่องสร้างฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคทางการศึกษา (System thinking)
 7   69
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 5   78
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 44 วัน  ​และโครงการสนับสนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 44 วัน ​และโครงการสนับสนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน
 7   48
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางซึ่งถูกเลิกจ้างงาน  เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางซึ่งถูกเลิกจ้างงาน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 6   70
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางซึ่งถูกเลิกจ้างงาน  เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางซึ่งถูกเลิกจ้างงาน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 7   64
เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคม 1300
เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคม 1300
 6   54
#เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรี หลักสูตร 1 เดือน #รุ่นที่2  (150 ชั่วโมง)
#เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรี หลักสูตร 1 เดือน #รุ่นที่2 (150 ชั่วโมง)
 1   322
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 44 วัน
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 44 วัน
 8   58
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 9   71
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 8   61
จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายการ ฝึกอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายการ ฝึกอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 7   57
ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทราง พม.  จังหวัดขอนแก่น (One Home)
ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทราง พม. จังหวัดขอนแก่น (One Home)
 7   19
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 44 วัน
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 44 วัน
 6   35
ร่วมประชุมคณะทำงานกิจกรรมช้อป ชิม ชา และนิทรรศการไหมนาชาติ ในงานเทศกาลไหม
ร่วมประชุมคณะทำงานกิจกรรมช้อป ชิม ชา และนิทรรศการไหมนาชาติ ในงานเทศกาลไหม
 5   30
จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 7   19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพรุ่นที่ 62 และติดตามการดำเนินงานการจัดการบริหารของกลุ่ม หลังมีการอบรมฝึกอาชีพครบตามหลักสูตรในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 80 วัน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพรุ่นที่ 62 และติดตามการดำเนินงานการจัดการบริหารของกลุ่ม หลังมีการอบรมฝึกอาชีพครบตามหลักสูตรในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 80 วัน
 9   31
ร่วมประชุมชี้แจง ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการในระดับพื้นที่
ร่วมประชุมชี้แจง ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการในระดับพื้นที่
 5   34
เข้าร่วม​ประชุม​ทีม​ส​หวิชาชีพ​ (Case​ Management​ System : CMS)​
เข้าร่วม​ประชุม​ทีม​ส​หวิชาชีพ​ (Case​ Management​ System : CMS)​
 6   11
กิจกรรมตลาดวิชา ผู้รับการฝึกอบรม รุ่นที่ 62
กิจกรรมตลาดวิชา ผู้รับการฝึกอบรม รุ่นที่ 62
 9   49
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
 9   54
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 6   47
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 6   40
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 9   49
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 62  และติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนกลุ่มอาชีพต้นแบบ  (best practice)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 62 และติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนกลุ่มอาชีพต้นแบบ (best practice)
 7   53
จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 7   63
จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 7   95


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>