หลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประกาศต่างๆ

เข้าชมข่าวประกาศทั้งหมด

ประกาศเรียกให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร1เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ ลงข่าว : 25/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 5 ]

ประกาศรายชื่อผู้สมัคเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ ให้ไปรายงานตัว วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 [ ลงข่าว : 22/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 350 ]

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา [ ลงข่าว : 21/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 147 ]

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ ลงข่าว : 18/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 222 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น [ ลงข่าว : 29/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 294 ]

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่องการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน [ ลงข่าว : 07/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 505 ]

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ลงข่าว : 31/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 271 ]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่๑ (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๒ (สอบสัมภาษณ์) [ ลงข่าว : 15/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 327 ]

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ ลงข่าว : 25/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 345 ]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภูมิภาค) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ ลงข่าว : 15/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 471 ]

คณะผู้บริหาร

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น