หลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประกาศต่างๆ

เข้าชมข่าวประกาศทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด รถยนต์ราชการ [ ลงข่าว : 24/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 66 ]

ประกาศ เรียกให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63 [ ลงข่าว : 09/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 265 ]

ประกาศ เรียกมารายงานตัวเข้าฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 3 วัน [ ลงข่าว : 01/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 211 ]

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม [ ลงข่าว : 30/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 154 ]

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [ ลงข่าว : 23/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 163 ]

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ [ ลงข่าว : 25/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 128 ]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราห์ [ ลงข่าว : 21/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 144 ]

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ [ ลงข่าว : 13/03/3650 โดย : เจ้าหน้าที่ 220 ]

แจ้งเลื่อนการรายงานตัว เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ๑ เดือน (ออกไปโดยไม่มีกำหนด) [ ลงข่าว : 12/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 189 ]

แจ้งเลื่อนการรายงานตัว เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ๑ เดือน [ ลงข่าว : 30/12/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 144 ]

คณะผู้บริหาร

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น