ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
09/04/2564 : ประกาศ เรียกให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63 108
01/04/2564 : ประกาศ เรียกมารายงานตัวเข้าฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 3 วัน 88
30/03/2564 : ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 68
23/03/2564 : ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 62
25/01/2564 : ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 53
21/01/2564 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราห์ 55
13/03/3650 : ประกาศ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 114
12/01/2564 : แจ้งเลื่อนการรายงานตัว เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ๑ เดือน (ออกไปโดยไม่มีกำหนด) 74
30/12/2563 : แจ้งเลื่อนการรายงานตัว เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ๑ เดือน 72
28/12/2563 : ประกาศ เรื่องเรียกมารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน 199
08/12/2563 : ประกาศ เรียกมารายงานตัวเข้าฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 5 วันและ 10 วัน 80
18/11/2563 : ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่อง (ขยายเวลา) รับสมัครพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 45
11/12/2563 : ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่องการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 67
03/11/2563 : ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 97
21/10/2563 : ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 58
07/10/2563 : ประกาศ เรียกให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 62 81
17/08/2563 : #ประกาศรายงานตัวฝึกอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3 78
04/08/2563 : ประกาศ เรียกให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน 78
13/07/2563 : ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีเเละครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนเเก่น เรื่อง เรียกให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตานวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๑/๒๕๖๓) ให้มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๒.๐๐น. ณ อาคารสำนักงานศูนย์ 240
25/06/2563 : กำหนดรายงานตัวเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และ หลักสูตร 1 เดือน วัน เสาร์-อาทิตย์ มารายงานตัว วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 110
08/06/2563 : กำหนดรายงานตัวเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร 3 เดือน วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมรัตนะ ศูนย์เรียนรู้ฯ รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 146
15/12/2562 : ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 167
07/10/2562 : ประกาศ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตำเเหน่งครูฝึกอาชีพ 115
07/10/2562 : ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตำเเหน่งครูฝึกอาชีพ 211


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1