กลุ่มเเผนงานเเละวิชาการ

นายจักรี อุทัยสา

หัวหน้ากลุ่มเเผนงานเเละวิชาการ